Avaleht Arendaja Menetlusetapid Teadaanded Materjalid Kontaktandmed

Teadaanded ja uudised

14.05.2013

Viimsi Vallavalitsuse 28.01.2011. a korraldusega nr 53 algatati Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali (Vesta terminal) detailplaneeringu (DP) koostamine, kinnitati DP lähteülesanne ning algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ja riskianalüüsi koostamine.

DP koostamise eesmärk on Koorma tn 2a ja Virna tn 3 kinnistute ehitusõiguse muutmise väljaselgitamine: ehitusalusele pinnale kuni 85% Koorma tn 2a kinnistul ja kuni 75% Virna tn 3 kinnistul ning 15 meetri asemel kuni 50 meetri kõrguste ehitiste rajamine, sealhulgas kuni 35 meetri kõrguste naftasaaduste mahutite rajamine.

DP koostamise käigus viiakse kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude olulisuse ja ulatuse väljaselgitamiseks läbi KSH keskkonnamõju hindamise (KMH) täpsusega ning teostatakse riskianalüüs.

DP ja KSH programmi materjalidega saab tutvuda siin

DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 20.05.2013 kuni 10.06.2013. a. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumentidega tutvuda paberkandjal:
  • Viimsi Vallavalitsuses (Viimsi, Nelgi tee 1),
  • K-Projekt AS-i kontoris (Tallinn, Ahtri 6a) ja
  • OÜ E-Konsult kontoris (Tallinn, Laki 12).
Elektroonselt on dokumendid kättesaadavad OÜ E-Konsult kodulehel www.ekonsult.ee ja Viimsi Vallavalitsuse kodulehel www.viimsivald.ee.

DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus igaühel esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 10.06.2013. a Viimsi Vallavalitsuse aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald) ja e-postiga info@viimsivv.ee.

DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 12.06.2013. a algusega kell 17 Muuga sadama peahoones (Maardu tee 57, Maardu). Avalik arutelu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna) perspektiivse Lonessa naftasaaduste terminali DP eskiisi ja KSH programmi avaliku aruteluga.

DP ja KSH algataja on Viimsi Vallavalitsus, DP kehtestaja on Viimsi Vallavolikogu ning DP ja KSH koostamise korraldaja on Viimsi Vallavalitsus, kontaktisik: Eleri Kautlenbach (eleri.kautlenbach@mail.ee).

Arendaja on Vesta Terminal Tallinn OÜ (Õli tn 3, Maardu), kontaktisik Valter Aman (vaman@vestaterminal.ee).

DP koostaja on K-Projekt AS, kontaktisik Liisi Hallikma (liisi.hallikma@kprojekt.ee),

KSH koostaja on OÜ E-Konsult, kontaktisik Aide Kaar (aide.kaar@ekonsult.ee).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; e-post harju@keskkonnaamet.ee).

© OÜ E-Konsult, Sõpruse pst 151A, 13417 Tallinn Tel: +372 664 6730 e-post: admin@ekonsult.ee