Avaleht Arendaja Menetlusetapid Teadaanded Materjalid Kontaktandmed

Vesta Terminal

Vesta Terminal Tallinn OÜ arendajana soovib laiendada Muuga sadama lääneosa territooriumil naftasaaduste terminali. Selleks algatas Viimsi Vallavalitsuss 28.01.2011. a korraldusega nr 53 Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali (Vesta terminal) detailplaneeringu (DP) koostamine, kinnitati DP lähteülesanne ning algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ja riskianalüüsi koostamine.

DP koostamise eesmärk on Koorma tn 2a ja Virna tn 3 kinnistute ehitusõiguse muutmise väljaselgitamine: ehitusalusele pinnale kuni 85% Koorma tn 2a kinnistul ja kuni 75% Virna tn 3 kinnistul ning 15 meetri asemel kuni 50 meetri kõrguste ehitiste rajamine, sealhulgas kuni 35 meetri kõrguste naftasaaduste mahutite rajamine.

DP koostamise käigus viiakse kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude olulisuse ja ulatuse väljaselgitamiseks läbi KSH keskkonnamõju hindamise (KMH) täpsusega ning teostatakse riskianalüüs.

Teated:
  • Valminud on Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. Materjalidega saab tutvuda siin

  • DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 20.05.2013 kuni 10.06.2013 ning avalik arutelu toimub 12.06.2013. a algusega kell 17 Muuga sadama peahoones. (vt teadet siin)

© OÜ E-Konsult, Sõpruse pst 151A, 13417 Tallinn Tel: +372 664 6730 e-post: admin@ekonsult.ee