Vormsi valla üldplaneering

Vormsi valla üldplaneeringu koostamine algas 2001.aasta lõpus ning kestis üle kohalike omavalitsuste valimiste 2003.aastasse. 

Üldplaneering võeti vastu ja pandi avalikule väljapanekule 29.mai 2003 vallavolikogu määrusega nr.10. 
Üldplaneering kehtestati 14.juunil 2004 vallavolikogu määrusega nr 8.

Vormsi valla kodulehekülg paikneb aadressil http://www.vormsi.ee/

Järgnevatelt linkidelt pääseb ligi planeeringu põhilistele materjalidele

Protsess

Põhimõtted

Lähteülesanne

Seletuskiri ja Kaardid

Koostajad:

Eduard Pukkonen, geoloogiamagister - Dereevos OÜ

Andres Levald, maastikuarhitekt EAL - E-Konsult OÜ

Toomas Puurmann - Läänerannik MTÜ