Sõmeru valla üldplaneering ja arengukava 2006

Sõmeru Vallavolikogu võttis 25.01.2005 vastu otsuse algatada valla üldplaneering. Planeeringu eesmärk on valla üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine. Sellele leheküljele lisatakse valmimise järjekorras üldplaneeringu materjale. Vanemad materjalid on allpool, uuemad ülal.

Sõmeru Vallavolikogu kehtestas valla üldplaneeringu 20.07. 2006 määrusega nr 21

Üldplaneeringu tekst (*.pdf)

Üldplaneeringu lisad

Üldplaneeringu kaardipildid

Lääne-Virumaa maavanem ei esitanud üldplaneeringule täiendavaid nõudeid, andis üldplaneeringule heakskiidu ning tegi ettepaneku planeeringu kehtestamiseks.

9.juunist - 7.juulini toimus üldplaneeringu avalik väljapanek Sõmeru vallamajas ja Uhtna raamatukogus. Avaliku väljapaneku ajal planeeringu kohta muudatusettepanekuid ei tehtud. 7.juulil kell 17.00 oli Sõmeru Klubis planeeringu avalik arutelu. Sõmeru Vallavalitsuse üldplaneeringu avaliku arutelu tulemuste kinnitamise komisjon otsustas esitada üldplaneeringu vallavolikogu istungile kehtestamiseks (07.07.2006 protokoll nr 2-5/37)

Üldplaneeringu ettepanek avalikule väljapanekule:

Seletuskiri

Üldplaneeringu seletuskiri (*.pdf - 2,8 MB)

Üldplaneeringu lisad 1-10 (*.pdf 1,8 MB)

Kaardipildid

NB! Alates Internet Exploreri (IE) versioonist 6 kahaneb joonis pärast lõplikku avanemist, mahtudes üleni ekraanile. 

Seda on võimalik taas suurendada, hoides seni hiirekursorit joonisel, kuni selle paremasse alanurka 

tekib zoom'i ikoon :

Sellel klikkides kujutis taas suureneb, mille järel saab kerimisribade abiga joonisel liikuda ja detailidesse 

süveneda. IE versiooniga 5.5 (ja vanemad) ei saa joonise suurust vähendada.

someru_leht1.jpg (3396109 bytes) Üldplaneeringu kaart - leht 1 (3,4 MB)

 

legend_yld.jpg (248178 bytes) Legend (0,25 MB)
someru_leht2.jpg (3739518 bytes) Üldplaneeringu detailalade kaart - leht 2 (3,7 MB)
legend_maakasutus.jpg (122389 bytes)

Legend maakasutusele (0,1 MB)

 
andja.jpg (255783 bytes)

kohala.jpg (301129 bytes)

someru_detail.jpg (2199861 bytes)

ubja.jpg (237332 bytes)

Andja (0,2 MB)

Kohala (0,3 MB)

Sõmeru (2,5 MB)

Ubja (0,25 MB)

uhtna.jpg (299375 bytes)

vaekyla.jpg (269515 bytes)

Uhtna (0,3 MB)

Vaeküla (0,3 MB)

Kooskõlastamisele esitatud (11.2005):

Seletuskiri

Üldplaneeringu seletuskiri 01.11.2005 (*pdf - 1,3 MB) UUS (13.12.2005 - täiendustega)

Kaardipildid

NB! Alates Internet Exploreri (IE) versioonist 6 kahaneb joonis pärast lõplikku avanemist, mahtudes üleni ekraanile. 

Seda on võimalik taas suurendada, hoides seni hiirekursorit joonisel, kuni selle paremasse alanurka 

tekib zoom'i ikoon :

Sellel klikkides kujutis taas suureneb, mille järel saab kerimisribade abiga joonisel liikuda ja detailidesse 

süveneda. IE versiooniga 5.5 (ja vanemad) ei saa joonise suurust vähendada.

someru_y.jpg (1729431 bytes) Üldplaneeringu kaart - ülemine osa (1,7 MB)

 

someru_a.jpg (1357241 bytes) Üldplaneeringu kaart - alumine osa (1,4 MB)
someru_leht1.jpg (4176130 bytes) Üldplaneeringu kaart koos (4,1 MB)

Legendid:

legend_yld.jpg (248178 bytes)

üldkaardile 

(0,25 MB)

someru_leht2.jpg (4044147 bytes) Detailalade kaart (4 MB)

legend_maakasutus.jpg (103245 bytes)

maakasutusele 

(0,1 MB)

andja.jpg (255783 bytes)

kohala.jpg (301129 bytes)

someru_detail.jpg (2569207 bytes)

ubja.jpg (237332 bytes)

Andja (0,2 MB)

Kohala (0,3 MB)

Sõmeru (2,5 MB)

Ubja (0,25 MB)

uhtna.jpg (299375 bytes)

vaekyla.jpg (269515 bytes)

Uhtna (0,3 MB) Vaeküla (0,3 MB)

Avalik arutelu 20.juunil 2006

Üldplaneeringu ettepaneku ja arengukava avalik arutelu toimus esmaspäeval 20.juunil 2005 kell 17.00 Sõmeru klubis

Planeeringuettepaneku esitlus avalikul arutelul koos lähteseisukohtade teemakaartidega

  1. Valla üldplaneeringu kaart     5,5 MB
  2. Detailalade kaart                    2,1 MB (uuendatud 14.09.2005)

Avalik arutelu 15.03.2005

Planeeringu lähteseisukohtade aruanne (*.pdf - 1,3 MB)

Planeeringu lähteseisukohtade avalik arutelu toimus teisipäeval, 15.märtsil 2005 kell 18.00 Sõmeru klubis

Arengukava arutelu ja rühmatöö 10.veebruaril 2005

Pilte rühmatööst

20050210_1.JPG (42386 bytes) 20050210_2.JPG (49389 bytes) 20050210_3.JPG (51751 bytes) 20050210_4.JPG (46983 bytes)
20050210_5.JPG (50538 bytes) 20050210_6.JPG (46481 bytes) 20050210_7.JPG (52174 bytes) 20050210_8.JPG (58853 bytes)

Sõmeru üldplaneering 2002 

Üldplaneeringu 2002 seletuskiri (*.pdf 3.3 MB)

Kaardipildid 

NB! Alates Internet Exploreri (IE) versioonist 6 kahaneb joonis pärast lõplikku avanemist, mahtudes üleni ekraanile. 

Seda on võimalik taas suurendada, hoides seni hiirekursorit joonisel, kuni selle paremasse alanurka 

tekib zoom'i ikoon :

Sellel klikkides kujutis taas suureneb, mille järel saab kerimisribade abiga joonisel liikuda ja detailidesse 

süveneda. IE versiooniga 5.5 (ja vanemad) ei saa joonise suurust vähendada.

Asukohaplaan.jpg (102823 bytes) Asendiskeem

legend.jpg (316388 bytes)

Leppemärgid (0,3 MB)
someru_y.jpg (1896000 bytes) Ülemine osa 1,8 MB
someru_a.jpg (1787883 bytes) Alumine osa 1,9 MB
Andja.jpg (1810598 bytes)

Kohala.jpg (389110 bytes)

someru_detail.jpg (1154962 bytes)

Ubja.jpg (303693 bytes)

Andja (1,8 MB)

Kohala (0,4 MB)

Sõmeru (1,2 MB)

Ubja (0,3 MB)

Uhtna.jpg (408806 bytes)

Vaekyla.jpg (335388 bytes)

Uhtna (0,4 MB) Vaeküla (0,3 MB)