Tallinna Mustamäe linnaosa üldplaneeringu materjale

Tallinna Mustamäe linnaosa üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 otsusega nr 230

Sellel leheküljel võib leida Mustamäe linnaosa üldplaneeringu materjale ning sellega seonduvaid linke

4.mail toimus Tallinna Linnavalitsuses avalik arutelu.

Planeering on Tallinna Linnavolikogus vastu võetud (Linnavolikogu 10.02.2005 otsus nr 29) ja avalik väljapanek on lõppenud. Vastuväited ja ettepanekud

Planeeringuga sai tutvuda ja kirjalikke seisukohti esitada 28. veebruarist kuni 30. märtsini 2005 kõigil tööpäevadel linnavalitsuse lahtioleku ajal Tallinna Linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljak 7 esimesel korrusel ja Mustamäe Linnaosa Valitsuses infosaalis A. H. Tammsaare tee 135.

Materjale:

Ettekanne turvalisuse käsitlusest Mustamäe linnaosa üldplaneeringus seminaril "Turvaline linnaplaneerimine ja turvalisuse riskide analüüsi koostamine" 13-14.novembril 2003. - *.pps (13,4 MB)
Mustamäe linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise materjale - *.pdf (0,9 MB)
Mustamäe linnaosa rahvastiku esialgne prognoos 2025.aastani - *.pdf
Kaitstavad loodusobjektid Mustamäe linnaosas - *.pdf (2,8 MB)
Tammsaare tee võimaliku laienduse arutelumaterjalid - *.pps (4 MB)
Sõiduautode arvu, parkimiskohtade ja -võimaluste analüüs - *.pdf
Mustamäe ehitamise ajal kehtinud linnaehitusnormide kaasaegsem variant SNiP 2.07.01-89* - *.pdf (0,6 MB)
Uue 110/10kV alajaama asukohavaliku variandid
Üldplaneeringu arutelud ja nõupidamised
Üldplaneeringu kooskõlastused ja ettepanekud
Tallinna SAPA projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll 26.08.2004
Üldplaneeringu menetlemine Tallinna Linnavolikogus
Üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud vastuväited ja ettepanekud - *.pdf (2.5 MB)
              

Planeeringulahendus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel

Mustamäe üldplaneeringu maakasutusplaan

Koostajad:

OÜ E-KONSULT

Andres Levald, maastikuarhitekt EAL

andresl@ekonsult.ee

Arhitektibüroo KOOT & KOOT www.kootplaan.ee 

Margus Koot, arhitekt EAL

margus@kootplaan.ee