Riskianalüüsid ja ohutuse tagamise süsteemi dokumendid

AEG

TÖÖ KIRJELDUS

TELLIJA

2012

 Eastman Specialties OÜ riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

 Eastman Specialties OÜ

2012 AS Põltsamaa Felix katlamaja riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine
Adven Eesti AS
2012 Adven Eesti AS Pajusi mnt katlamaja riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine
Adven Eesti AS
2012 Paldiski veeldatud loodusliku gaasi  (LNG) terminali maa-ala esialgse riskianalüüsi koostamine (KSH mahus)
Balti Gaas OÜ
2011 Vesta Terminal Tallinn OÜ teabelehe, riskianalüüsi, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine
Vesta Terminal Tallinn OÜ
2011-2012 AS Silsteve (ammooniumnitraadi käitlemise) riskianalüüsi, ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine
AS Silsteve
2011 Eksperthinnang ammooniumnitraadi käitlemisega seotud ohtude kohta
AS Tallinna Sadam
2010 Rae valla hädaolukorra riskianalüüsi koostamine
Rae Vallavalitsus
2009 AS Nord Gas Muuga LPG terminali esialgse riskianalüüsi koostamine (KSH mahus)
AS Nord Gas
2009 Sillamäe vedelkeemiasaaduste terminali ohutuse tagamise süsteemi dokumentide koostamine AS BTC
2009 Tallinna vangla riskianalüüs
AS Riigi Kinnisvara
2008 Sillamäe vedelkeemiasaaduste terminali ohutusaruanne AS BTC
2008 OÜ Eurodek Synergy raudteeharu ohutusjuhtimise süsteemi dokumendipaki koostamine
OÜ Eurodek Synergy
2008 OÜ Dekoil raudteeharu ohutusjuhtimise süsteemi dokumendipaki koostamine OÜ Dekoil
2008 Sillamäe vedelate keemiakaupade terminali ohtliku kemikaali (ammoniaak) teabelehe koostamine
AS BCT
2008 Sillamäe LNG terminali asukohavaliku riskianalüüs
OÜ Balti Gaas
2008 Rakvere linna kavandatavaKauba tn -Arkna tee raudteeülesõidu (viadukti) riskianalüüs
AS Teede Tehnokeskus
2007 Sillamäe keemiaveoste terminali riskianalüüs
AS BCT
2007 Saue Valla kriisireguleerimise plaani koostamine Saue Vallavalitsus
2007 Sillamäe vedelate keemiakaupade terminali I ehitusjärgu ohutuse tagamise süsteemi dokumentide koostamine AS BTC
2007 Paldiski biodiisli tehase ohutuse tagamise süsteemi dokumentide kavandite koostamine AS Biodiesel Paldiski
2007 Sillamäe vedelgaasi terminali teabelehe, ohutusaruande ning hädaolukorra lahenduse plaani koostamine AS Sillgas
2007 Paldiski LNG terminali riskide eelhinnang Balti LNG OÜ
2006 Vedelgaasi terminal Muuga sadamas. Asukohavaliku riskianalüüs
OÜ Letofin Trading
2006 Vedelgaasi (LPG) terminal Sillamäe sadamas. Asukohavaliku riskianalüüs OÜ Letofin Trading
2006 Muuga sadamas paiknevate Eurodek Grupi naftaterminalide riskianalüüsi koostamine ja kooskõlastamine OÜ Eurodek Services
2006 OÜ Eurodek Services ohutuse tagamise süsteemi dokumentide koostamine
OÜ Eurodek Services
2006 Sillamäe keemiaterminali ohtlikkuse kategooria arvutused, ohtusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine
AS TankChem
2006 Kopli naftaterminali teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine
OÜ Dekoil
2005 Naftaterminali kemikaalide teabelehtede koostamine ja ohtlikkuse kategooria arvutus
AS Trendgate

^ Üles