Keskkonnaauditid

AEG

TÖÖ KIRJELDUS

TELLIJA

2007 Audiitortugi Muuga sadama naftaterminali keskkonnaauditile AS Arcadis Regio BV
2005/06 AS Stivis terminali keskkonnaaudit AS Stivis
2004 Elme Messer Gaas AS keskkonnaaudit Elme Messer Gaas AS
2003 AS Silikaat Männiku karjääri keskkonnaaudit AS Silikaat
2003 AS Silmet keskkonnaaudit AS Silmet
2003 AS Scantrans keskkonnaaudit AS Scantrans
2000 AS Narva Elektrijaamad Õlitehase keskkonnaaudit AS Narva Elektrijaamad
2000 Rohuküla sadama laiendatud keskkonnaaudit AS Saarte Liinid
1999 AS Tallinna Külmhoone keskkonnaaudit Barents Group
1999 AS Tallegg keskkonnaaudit Barents Group
1998 Teede REV-2 tootmisbaasi (Pärnu mnt. 463, Tallinn) keskkonnaaudit Baltic Venture Advisers Oy Ab
1997 Kopli sadama keskkonnaaudit AS Georemest
1997 AS Ragn Sells keskkonnakorraldussüsteemi audit AS Ragn Sells
1997 AS Norma keskkonnakorraldussüsteemi audit DNV/KM
1996 Baltex 2000 ettevõtte keskkonnaaudit Baltex 2000/EBRD
1995 AS Scantrans naftasaaduste terminali keskkonnaaudit AS Scantrans