OÜ E-Konsult

OÜ E-Konsult on 100% eesti erakapitalil põhinev ettevõte. Tegutseme juba aastast 1991.

Töövaldkonnad

  • Keskkonnamõju hindamine, -ekspertiisid ja -uuringud
  • Keskkonnalubade taotlused ja nende põhjendusmaterjalid
  • Keskkonnamõjude strateegiline hindamine
  • Kinnisvara hindamine ja arendusprojektid
  • Ehituskulude kalkulatsioonid, taotluseelarved ja töömahtude loendid
  • Energiasäästuprojektid- ja konsultatsioonid
  • Riskianalüüs
  • Ohutuse tagamise süsteemi dokumentide koostamine vastavalt Kemikaaliseaduse nõuetele (teabelehed, ohutusaruanded, hädaolukorra lahendamise plaanid)
  • Valla kriisireguleerimise plaanid